T.C. SARAY (TEKİRDAĞ) İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2023/250 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/250 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
SATIŞA KONU TAŞINMAZ
Özellikleri : Tekirdağ İl, Saray İlçe, YENİ Mah.672 Ada, 1 Parsel, 20 Nolu Bağımsız Bölüm
Adresi : Yeni Mahalle Atmaca Sk.Saray Life Apt. No:2 Kat 4 D:20 Saray/ TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 794 m2
Arsa Payı : 12/404
İmar Durumu : E-İlanda ve ekli bilirkişi raporunda yazıldığı gibidir ( esatis.uyap.gov.tr )
Kıymeti : 1.700.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında yazıldığı gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 13:33
----------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 13:33
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 13:33
-----------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 13:33

15/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02004657