Örnek No:55*

T.C. ŞARKÖY İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2023/113 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/113 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN Özellikleri :Tekirdağ İl, Şarköy İlçe, KIZILCATERZİ Mahalle/Köy, deredoğan Mevkii, 380 Ada, 2 Parsel, 55 Nolu Bağımsız Bölüm
Müdürlüğümüz dosyasına borçlu A.... İ.... Adına kayıtlıBakırköy Banka Alacakları İcra Dairesi 2023/5174 sayılı dosyasından gelen Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Kızılcaterzi mahallesi 380 Ada 2 parsel sayılı taşınmazın kat :zemin-1 no : 55 arsa pay:5 arsa payda : 958 sayılı taşınmazın satılarak paraya çevrilmesi hususunda gelen talimat uyarınca ilgili taşınmazın satışa çıkarılmıştır. Taşınmaz en yüksek teklif verene ihale edilecektir.
Satışa konu Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Kızılcaterzi Mahallesi Deredoğan 380 ada 2 parsel numaralı 50.526,69m² yüzölçümlü taşınmazın 5/958 arsa paylı zemin-1. Kat, mesken-dubleks vasıflı 55 nolu bağımsız bölümünün tapuda tam hisse ile A.... İ....: V..... Oğlu adına kayıtlı olduğu, taşınmaz üzerinde çeşitli haciz şerhlerinin, 1 adet Yönetim plannı beyanı ile 510m2 lik kısmında Orman İşletme Müdürlüğü lehine 49 yıllığına 510 m2 lik ulaşım yolu inşaat izni beyanının bulunduğu tespit edilmiştir.
Satışakonu Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Kızılcaterzi Mahallesi Deredoğan mevkii 380 ada 2 parsel numaralı 50.526,69m2 yüzölçümlü taşınmazın 5/958 arsa paylı zemin-1. Kat, mesken-dubleks vasıflı 55 nolu bağımsız bölümü, mevcut durumda yapılı halde olmayıp boş olarak durmaktadır. Arsanın geneli üzerinde ise birkaç adet yapı inşaa edilmiş durumdadır. 25.09.1990 tarihli ve cilt no:1 sahife no:41 sayılı yapı ruhsatına göre meskenin toplam 107,03 m² olarak planlandığı görülmektedir. Taşınmazın bulunduğu parsel Ayrık Nizam 2 kat 0.20/0,40 oranlı imar lejantına sahip olup, imar yoluna cephelidir. Taşınmazın elektrik, su kanalizasyon vb. alt yapı sistemleri kurulu değildir. Taşınmaz düz bir zemine sahip olup, çevresinde genel olarak yazlık nitelikte konutlar ile boş arsalar yer almaktadır. Taşınmazın Kızılcaterzi Mahallesi Yerleşim Alanına mesafesi 3,5km, İlçe Merkezine 17km, kıyıya ise 120 metredir.
Taşınmaz adresi: Kızılcaterzi mah. 380 ada 2 parsel, bağımsız bölüm no : 55 Şarköy/Tekirdağ
Bilirkişi raporunun"Taşınmazın Mevcut Durumu ve Genel Değerlendirme"başlıklı bölümünde ifade edilen konum, çevresel özellikler, kullanım amacı, kamu hizmetlerinden yararlanma durumu; Olumlu ve olumsuz veriler ile piyasadaki serbest alım satım rayiçleri dikkate alınmak suretiyle keşif tarihi itibari ile metrekaresi 3.000,00 TL'den,
3,000,00 TL*| 50.526,69m2 * (5/958))| = 791.127,71TL olarak takdir edilmiştir.
Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Kızılcaterzi Mahallesi 380 ada 2 parsel numaralı taşınmazın 55 nolu bağımsız bölümünün değerinin; 791.127,71TL, Borçlu A... İ..... 'in hissesine(tam) düşecek tutarın 791.127,71TL olacağıbilirkişi raporunda kayıt altına alınmıştır.
Adresi : Kızılcaterzi Mah. 380 Ada 2 Parsel, Bağımsız Bölüm No : 55 Şarköy/Tekirdağ Şarköy / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 50.526,69 m² (ana taşınmaz) - Arsa Payı : 5/958
Kıymeti : 791.127,71 TL - KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri:

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 13:30
Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 13:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 13:30
Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 13:30

27/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02039963