T.C. TEKİRDAĞ 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/492 Esas
DAVALI : MEHMET FATİH ASLAN
Yapılan tüm aramalara rağmen adresiniz tespit edilemediğinden davalı Mehmet Aslan'a dava dilekçesininilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davacıtarafından mahkememize sunulan dava dilekçesinde özetle; davalının kusurlu hareketleri neticesinde taraflar arasındaki evlilik birliği temelinden sarsıldığından davasının kabulü ile boşanmalarına, maddi ve manevitazminata hükmedilmesini talep ve dava edilmiş olmakla;
Dava dilekçesine karşı iki hafta içerisinde cevap verebileceğiniz, süresi içerisinde cevap verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde iddia etmiş olduğu vakaları inkar etmiş sayılacağınız, ancak durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkansız olduğu durumlarda, bu süre zarfında mahkemeye başvurulması halinde bir ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği davalı MEHMET FATİH ASLAN'a iş bu ilanın yayınlanmasından itibaren yedi gün sonratebliğ edilmiş sayılacağı hususu şerhli davetiye tebliği yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01984185