T.C. TEKİRDAĞ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N

DOSYA NO : 2023/598 Esas

KARAR NO : 2024/42 Karar

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/01/2024 tarihli ilamı ile TCK 292/1 maddesi gereğince

Velayet Hak. Vesayet Veya Kayyımlık Hizm. Men (Üstsoy- Diğer) (TCK 53/1-c), Velayet Hak. Vesayet Veya Kayyımlık Hizm. Men (Altsoy- Diğer) (TCK 53/1-c), Mükerrirlere Özgü Denetimli Serbestlik (TCK 58/6 - süresiz), İnfaz Süresince Kamu Hizmetlerinden Yasaklılık (TCK 53/1-a,d,e),

3 AY 22 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Şükür ve Hasıme oğlu, 12/07/1979 doğumlu, 99891703084 TC Kimlik nolu sanık EDUART DYRMISHI tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememizin 2023/598 Esas 2024/42 Karar sayılı gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07.03.2024

#ilangovtr Basın No ILN01999699