İLAN

T.C. TEKİRDAĞ 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/320 Esas

DAVALI : MUSA KAZANCI

Mahkememizde görülmekte olan boşanma davasının yapılan yargılamasında;
Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen (T.C. Kimlik No:54466481682) davalı MUSA KAZANCI'ya dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;
21/05/2024 günü saat:09:05'te Mahkememizde yapılacak olan duruşmaya bizzat gelmesi veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, mazeretsiz olarak duruşmaya gelmediği takdirde yokluğunda duruşma yapılarak karar verileceği ve ilan tarihinden itibaren 7 gün süre sonunda muhataba tebliğ edilmiş sayılarak, bu süreyi takip eden iki haftalık süre içerisinde tüm savunma ve delillerini Mahkememize yazılı olarak bildirmesi hususu Davalı MUSA KAZANCI'ya tebliğ edilmiş sayılacağı hususu şerhli davetiye yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01979296