T.C. TEKİRDAĞ 2. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2022/48 Esas

DAVALILAR : ERKAN DEMİRCİ, GÜRKAN DEMİRCİ ve SERKAN DEMİRCİ
Mahkememizde görülmekte olan soybağının reddi davasının yapılan yargılamasında;
Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen;
ERKAN DEMİRCİ-33145796514 - (Osman ve Türkan'dan olma, 08/04/1971 doğumlu)
GÜRKAN DEMİRCİ-18791248976- (Osman ve Türkan'dan olma,18/06/1968 doğumlu)
SERKAN DEMİRCİ-18782249258 - (Osman ve Türkan'dan olma, 27/01/1981 doğumlu) 'ye dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;
21/05/2024 günü saat:09:30'da Mahkememizde yapılacak olan duruşmaya bizzat gelmesi veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, mazeretsiz olarak duruşmaya gelmediği takdirde yokluğunda duruşma yapılarak karar verileceği ve ilan tarihinden itibaren 7 gün süre sonunda muhataba tebliğ edilmiş sayılarak, bu süreyi takip eden iki haftalık süre içerisinde tüm savunma ve delillerini Mahkememize yazılı olarak bildirmesi hususu Davalılar ERKAN DEMİRCİ, GÜRKAN DEMİRCİ ve SERKAN DEMİRCİ'ye tebliğ edilmiş sayılacağı hususu şerhli davetiye yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01983479