T.C. TEKİRDAĞ 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2023/394Esas

KARAR NO : 2023/1345Karar

SANIK :FURKAN DENİZER, Orhan ve Suna oğlu, 31/01/1995 TEKİRDAĞ doğumlu, TEKİRDAĞ, SÜLEYMANPAŞA, Seymenli mah/köy nüfusunda kayıtlı. Eskicami-Ortacami Mah. Cafer Tayyar Sok. Ülkü Apt. Blok No:20 İç Kapı No:3Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ adresinde oturur. TC Kimlik No:47161238248

SUÇ : Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak

SUÇ TARİHİ : 11/07/2013

SUÇ YERİ : TEKİRDAĞ/MERKEZ

KARAR TARİHİ : 22/12/2023

H Ü K Ü M :

1-Sanığın üzerine atılı basit yaralama suçunu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle CMK 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Dair sanık ve müştekinin yokluğunda CMK 252/1 maddesi uyarınca sanık ve müşteki yönünden tebliğ, Cumhuriyet savcısı yönünden kararın bildirilmesinden itibaren 7 gün içerisinde, mahkememize veya başka bir yer Asliye Ceza mahkemesine verilecek dilekçe ile veya tutanağa geçirilip hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunulması, tutuklu bulunan şüpheli veya sanık, zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek sureti ile mahkememiz nezdindeitiraz yolu açık (itiraz edilmesi halinde duruşma açılacağı, sanık tarafından itiraz edilmesi ve mahkumiyet kararı verilmesi halinde CMK. 251/3. Maddesinde düzenlenen 1/4 oranındaki indirimin uygulanmayacağı) olarak Basit Yargılama Usulü ile dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu karar verildi.

İşbu karar metni 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince resmi gazetede ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağını ilan olunur. 21/02/2024

#ilangovtr Basın No ILN01989860