T.C. TEKİRDAĞ 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N

DOSYA NO : 2019/493 Esas
KARAR NO : 2024/29
Mohammed ve Akak Hassina oğlu, 1996 doğumlu, sanık OUSSAMA BOUZINA tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. Özetle;
Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin 09/01/2024 tarih ve 09/01/2024 tarihli ilamı ile 292/1 maddesi gereğince 5 AY HAPİS cezası ile cezalandırılanmasına. Tebliğ aldığı günden itibaren 7 (Yedi) gün içinde Mahkememize verilecek dilekçe aracılığıyla Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf hakkı olduğuna karar verilmiştir
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000,00'in üzerinde yurt genelinde yayın yapan bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 28.03.2024

#ilangovtr Basın No ILN02013023