T.C. TEKİRDAĞ 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/691 Esas

KARAR NO : 2024/51

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/01/2024 tarihli ilamı ile 292/1 maddesi gereğince 4 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Tewfik ve Safiye oğlu, 08/03/1997 doğumlu, sanık MUHAMMED BERAA SUMMAKİYE tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50,000 ÜZERİNDEKİ GAZETEDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 30.01.2024
Yazı İşleri Müdürü 96756 Hakim-198409
e-imzalıdır e-imzalıdır

#ilangovtr Basın No ILN01977204