Köy yolları asfaltlanıyor Köy yolları asfaltlanıyor

Ücretli öğretmenler, eğitim kadrosunda yer alan açıkları dolduran ve Milli Eğitim Bakanlığı ile belirli bir ders ücreti karşılığında sözleşme imzalayan eğitimcilerdir. Peki Ücretli öğretmenlik süresi ne kadar? Kaç dönem ve kaç yıl ücretli öğretmenlik yapılır? Ücretli öğretmenler nasıl kadrolu olur? işte ücretli öğretmenlikle alakalı tüm merak edilen detaylar.

"Ücretli Öğretmenlik Nedir?"

Ücretli öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere, belirli bir ücret karşılığında ve genellikle yıllık sözleşmeler ile görev yaparlar. Bu pozisyon, özellikle öğretmen kadrosunda eksik bulunan alanlarda, eğitim sürekliliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Ücretli öğretmenler, ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılan başvurular sonucu, sözleşmeli olarak bir öğretim yılı boyunca görev alırlar. Kadrolu öğretmenlere kıyasla maaşları daha düşük olan bu öğretmenler, açık pozisyonlar doldurulduğunda görevlerine son verilebilir.

"Ücretli Öğretmenlerin Görev ve Sorumlulukları"

Ücretli öğretmenlerden beklenen temel görev, öğrencilerin yaş ve yeteneklerine uygun olarak gelişimlerini maksimize etmek ve onlara sosyal beceriler kazandırmaktır. Bu sorumluluğun yanı sıra, ücretli öğretmenlerin yerine getirmesi gereken önemli görevler arasında;

  • Müfredatı belirlenen süre zarfında tamamlamak,
  • Öğrencilerin akademik başarıları için gerekli ortamı sağlamak,
  • Eğitim-öğretim materyallerini hazırlamak ve dersleri etkili bir şekilde sunmak,
  • Sınıf içi disiplini ve öğrenci davranışlarını yönetmek,
  • Veli ile iletişim kurarak öğrencilerin gelişimini takip etmek bulunmaktadır.

"Ücretli Öğretmen Olabilmek İçin Gerekli Şartlar"

Ücretli öğretmen olabilmek için birtakım temel şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak ve TCK'nın 53. maddesi gereğince belirli suçlardan mahkum olmamış olmak sayılabilir. Ayrıca, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda tam zamanlı çalışmıyor olması gerekmektedir. Lisans veya ön lisans mezunları ile emekli öğretmenlerin başvuruları kabul edilmekte, özellikle eğitim fakülteleri ve ilgili bölümlerden mezun olanlar tercih edilmektedir.

Ücretli Öğretmenlik Süresi Kaç Yıldır?

Ücretli öğretmenlik bir diğer adıyla sözleşmeli öğretmenlik süresi 1 yıldır. İki dönemden oluşan ücretli öğretmenlik sözleşmesi yeni dönem başında tekrarlanabilir ve göreve devam edilebilir.

Ücretli Öğretmenler Nasıl Kadrolu Olur?

Ücretli öğretmenlerin doğrudan kadrou öğretmen olma gibi bir olanağı yoktur.

Editör: Haber Merkezi