Ekonomi Teorisi ve Gerçek Hayat

Eğilmez, mevcut ana akım ekonomi teorisinin geçerliliğinin tartışmalı hale geldiğini ve birçok varsayımın gerçek hayatı yansıtmadığını belirtti. Bu durumun, ekonomik politikaların etkinliği ve toplumsal refah açısından önemli sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Neoliberal Ekonomi Politikalarının Eleştirisi

Neoliberal ekonomi politikalarının, kuralsız bir sermaye egemenliği öngördüğünü ve bu durumun emeğin ezilmesine yol açtığını ifade eden Eğilmez, bu politikaların toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Özellikle kendi parasını tam olarak kullanmayan ülkelerde bu politikaların uygulanmasının zorluklarına değindi.

Bilim ve Mantık Temelli Yaklaşım

Milyonlarca emekliye destek paketi müjdesi! Milyonlarca emekliye destek paketi müjdesi!

Mahfi Eğilmez, ekonomi politikalarının her ülkenin kendi koşullarına göre, ancak bilim ve mantık sınırları içinde uyarlanması gerektiğini vurguladı. Bu noktada, kitabında mevcut ekonomi bilimi ve politikalarının yerine ne konulabileceğine dair çözüm önerileri sundu.

Mahfi Eğilmez'in Mesajı

Dr. Mahfi Eğilmez, kitabıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yeni Ekonomi: 21. Yüzyıla Özgü Yaklaşımlar" kitabında, ekonomi bilimi ve politikalarının nasıl geliştirilebileceğini ve 21. yüzyılın gereksinimlerine nasıl uygun hale getirilebileceğini ele aldığını belirtti. Kitabın, okuyuculara yeni bakış açıları kazandıracağını ve ekonomiye dair derinlemesine düşünmelerini sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi