Eğitim Bir-Sen öğretmenleri mesai dışında çalışmayacak

Eğitim-Bir-Sen, Mülki İdare Amirlikleri, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince hafta içi mesai saatleri sonrasında veya hafta sonlarında karşılığında herhangi bir ücret ödenmeksizin zorunlu tutulan “angarya” niteliğinde kurs, seminer ve benzeri mesleki çalışmalara eğitim çalışanlarının katılmaması yönünde karar aldı.

Eğitim Bir-Sen öğretmenleri mesai dışında çalışmayacak

Çerkezköy Bakış - Eğitim-Bir-Sen’den yapılan açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ‘Öğretmenlerin görevleri ve sorumlulukları’ başlıklı 86. maddesinde, ‘Görevlendirildikleri kurul, komisyon, ekip, öğrenci kulübü, sınıf rehberlik, toplum hizmeti çalışmalarına, milli bayram ve mahalli günlere, tören ve toplantılara, kurs ve seminerlere katılır. Çalışma takviminde belirtilen tarihlerde okulda hazır bulunur ve verilen görevleri yapar’ hükmü bulunmaktadır. Söz konusu yönetmelik hükmünde bu görev ve sorumluluğun mesai saatleri dışında idarece belirlenen herhangi bir gün veya zaman diliminde yapılabileceğine dair bir hüküm bulunmamasına rağmen, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince yönetmelik hükmü gerekçe gösterilerek adı geçen çalışmaların hafta içi mesai saatleri sonrasında veya hafta sonlarında gerçekleştirildiği, eğitim çalışanlarının bu çalışmalara, karşılığında hiçbir ücret ödenmeksizin katılmak zorunda bırakıldıkları görülmüştür.

banner287
“BU HUKUKA AYKIRI BİR DAYATMA”

Bu hususta Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’ne 9.4.2018 tarihinde başvurarak, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin uyarılmasını istememize rağmen il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin mesai saatleri dışında ve hafta sonları mesleki çalışma yükümlülüğü getiren hukuka aykırı karar ve eylemlerinin devam ettiği şeklinde sendikamıza bilgiler gelmektedir. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin hukuk tanımaz tavrının devamı neticesinde üyelerimizin ve eğitim çalışanlarının hakkını korumak adına Eğitim-Bir-Sen Genel Yönetim Kurulu, ‘İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 86. maddesi dayanak gösterilerek hafta içi mesai saatleri sonrasında veya hafta sonlarında karşılığında herhangi bir ücret ödenmeksizin angarya niteliğinde kurs, seminer vb. nitelikte mesleki çalışmaların öğretmenlere zorunlu tutulduğu; bu uygulamanın, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 7., Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 4., Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın 2 ve 22., ILO/UNESCO ortak çalışma belgesi olan Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi Kararı’nın 89, 90 ve 92., Anayasa’nın 18, 50 ve 128. maddeleri ile Danıştay 12. Dairesi’nin 2014/4470 Esas 2016/3903 Karar sayılı kararına aykırı olduğu, bu itibarla hukuka aykırı bu dayatmaya karşı öğretmenlerin hafta içi mesai saatleri sonrasında veya hafta sonlarında karşılığı ödenmeksizin zorunlu tutulan kurs, seminer vb. nitelikte mesleki çalışmalara katılmamaları’ yönünde karar almıştır.” ifadelerine yer verildi.

Çerkezköy Bakış

Bakış Haber Merkezi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner265

banner479

banner306