Malum bu hafta Kütüphane Haftası, Türkiye'de 1964 yılından beri mart ayının son pazartesi günü ile başlayan hafta olarak kutlanır. Amacı, halkın kütüphanelerden daha iyi şekilde yararlanmasını, kütüphanecilik mesleğinin tanınmasını sağlamak, Türk kütüphaneciliğinin sorunlarını halka mal etmektir. Bu haftada kitap okumanın ve kütüphanelerin öneminden bahsedilir, kütüphanelerin sorunları ve çözüm yolları tartışılır, halka kütüphane bilinci aşılanmaya çalışılır. 
Kütüphane kurumunun, amacı ve ana işlevleri aynı olmakla birlikte, altı farklı türü bulunmaktadır. Bunlar; “milli kütüphane”, “halk kütüphanesi”, “üniversite kütüphanesi”, “okul kütüphanesi”, “çocuk kütüphanesi” ve “özel kütüphane” dir. 
Biliyoruz ki Kütüphaneler toplumlar için önemli bir yere sahiptir. Çünkü; insanlığın farklı dil ve coğrafyalarda ürettiği ortak miras, günümüzün birikimine ışık tutuyor. Öyle ki uygarlığın temelini oluşturan kütüphaneler, insanlık tarihi açısından oldukça önemlidir. Kütüphaneler, kişilerin ihtiyaç duyduğu bilgilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, düzenlenmesi, gelecek kuşaklara aktarımının sağlanması ve paylaşılmasında kişilere yardımcı olabilecek bilgi kaynaklarını, işlemlerini ve hizmetlerini sağlayan önemli toplumsal kurumlardır.
Peki tarihte ilk kütüphaneyi kim yaptı biliyor musunuz? Asur Devleti Hükümdarı Asurbanipal tarafından M.Ö. 625 yılında kurulan Ninova Kütüphanesi olarak bilinen en eski kütüphanedir. Yapılan kazılar neticesinde elde edilen ve bu kütüphanede bulunan çivi yazısıyla yazılmış kil tabletlerden 20.000 kadarı bugün İngiltere'deki British Museum koleksiyonları arasında yer almaktadır. Türkiye'de ise devlet eliyle kurulan ve oluşum şartları bütün ayrıntılarıyla bilinen ilk kütüphane, Beyazıt Devlet Kütüphanesi (eski adı: Kütüphane-i Umumî Osmanî), Bayezid Camii ve tarihî Sahaflar Çarşısı yakınında, Beyazıt Meydanı'na bakan iki tarihi binada 1884 yılından beri araştırmacılara hizmet veren kütüphanedir. Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Sultan 2. Abdülhamid'in direktifleriyle 24 Haziran 1884 tarihinde, Beyazıt Külliyesi'nin imaret kısmında hizmete açıldı. Osmanlı devrinde ilk büyük saray kütüphanesi Sultan Orhan'ın Bursa'da kurduğu zengin kütüphanedir. Bu kütüphane 1402'de Timur işgali esnasında yanmıştır. Fatih döneminde tam 14 kütüphane kurulmuştur. Türkiye de ise en büyük Millî Kütüphane, dünyada var olan benzerleri gözetilerek 1946 yılında Ankara'da kurulmuş olan Türkiye'nin ulusal kütüphanesidir. 
Dünya da ki en büyük kütüphane nerde acaba dediğinizi duyar gibiyim…! Evet İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan kütüphane, dünyanın en büyük kütüphanesi statüsüne sahiptir. Kütüphane de kitap, el yazması, ses kaydı ve dergilerden oluşan yaklaşık 170 milyon eser vardır. Bunun yanı sıra 8 milyon parçacık pul koleksiyonu vardır. Kitap ve kitap rafı sayısı bakımından dünyanın en büyüğü kabul edilen kütüphane ise, ABD Kongre Kütüphanesidir (Library of Congress), 1800'de Kongre tarafından kuruldu. Kongre Kütüphanesi, 450 farklı dilde yazılmış 164 milyon adetten fazla esere sahip kütüphanenin koleksiyonu, düzenli olarak büyümeye devam ediyor.
Kütüphanenin bizim için önemi nedir derseniz; Kütüphaneler çeşitli bilgiler sunarak kullanıcıların bilgi edinmesini kolaylaştırır. Kitaplar, yayınlar, çevrimiçi kaynaklar ve diğer materyaller aracılığıyla çeşitli konular hakkında bilgi edinme şansı sunarlar. Kütüphaneler öğrencilere ve araştırmacılara eğitim konusunda yardımcı olur. İstifade edelim onlardan yararını mutlaka göreceksiniz.