Git gide büyüyerek birbirine kenetlenmiş birkaç yüreğin el ele tutuşup zamansız rüzgarlara, sert ve çetin yıllara meydan okuyan iyi ve kötü günde bir liman misali sığınabileceğimiz koşulsuz sevginin ve saygının gerçek anlamını tadabileceğimiz en güvenilir limandır AİLE...
Aile; anne, baba ve çocuklardan oluşan toplumun en küçük birliğidir. Aile, insanın dünyaya geldiği andan itibaren var olan ve yaşam boyunca süren en önemli yapı taşıdır. Hayatımızdaki önemi elbette tartışılmaz olan aile, bizim sosyal, duygusal, kültürel ve ekonomik anlamda temel ihtiyaçlarımızı karşılayan bir yapıdır. Bu durumdan dolayı, ailenin bizim hayatımızdaki önemini anlamak ve değerlendirmek bizim için önemli olmalı…
Aile, insanın sosyal hayatının temelini oluşturur. Ailemiz sayesinde öncelikle toplumun değer ve normlarını öğrenir, burada kazandığımız sosyal beceriler ve iletişim yetenekleri ile toplum İçinde başarılı ve uyumlu bir yaşam sürdürürüz. Ayrıca, aile fertlerimizle aramızda yaşanan sevgi ve saygı, insanın yaşam boyu edindiği dostluk ve arkadaşlık ilişkilerinin temelini de yine aile de atarız.
Bizlerin gelişip büyümesi, dilimizi, kültürümüzü, manevi değerlerimizi, ahlakımızı öğrenmemiz hep ailemiz aracılığı ile gerçekleşmez mi?... Düşünsenize onlar olmasa dünyada ne kadar yalnız kalır ne kadar çaresiz hissederdik. Doğduğumuz andan itibaren hayatın bizi emanet ettiği ellerdir anne ve baba eli... Hep bu eli tutarak hayata tutunmaya çalışırız. Anne ve babamız değil mi bizim için çalışıp çabalayan; bizlerin iyi birer evlat, başarılı bir öğrenci, dürüst bir vatandaş, iyi bir insan olmamız için hayatından ödün veren… 
İşimizden ya da okuldan eve döndüğümüzde sıcak bir yuva ve huzurlu bir ortama ihtiyaç duyarız. Evimizi huzurlu bir yuva haline getirmek ise tamamen bizim elimizdedir. Nasıl ki evimizin çatısı dıştan gelecek her türlü zarardan ve soğuktan bedenimizi koruyorsa ailemiz de bizim ruhumuzu korur. Hiç kimsenin yanımız da olmadığı durumlar da ailemiz hep yanımızdadır. Aileyi bir ağaca benzetirim ben, Bu ağacın bir tek dalının incinmesi bile tüm aile fertlerini üzer. O zaman aile ağacımıza iyi bakmalı ve yeşerip meyve vermesi için elimizden geleni yapmalıyız. Hiç dikkat ettiniz mi bilmem ama aile ortamının, bulunduğumuz bütün ortamlardan daha samimi daha sıcak, en doğal halimizin ve en iyi hissettiğimiz yerin yine orası olduğunu düşünüyorum. Çünkü şunu biliyorum ki; annemizin, babamızın, çocuklarına olan sorumlulukları çok fazla olsa da onların sağlıkları hakkında titiz davranacakları, onların gelecekleri ile ilgili yaşadıkları kaygıları ve bunun için özverili çalışacakları karşılıksız sevgilerinin en belirgin özelliğidir. Düşünün ilk emeklediğinizde yanınızda aileniz var. İlk düştüğünüzde elinizden kaldıran onlar oluyor. ilk mutluluğunuzda, üzüldüğünüz ilk duygunuzda hep aileniz var yanınızda… Yaşadığımız dünyada her insanın hayalinde mutlu bir aile kurmak vardır. Bir çocuk büyüyüp evlenip kendi ailesini kurana kadar içinde büyüdüğü ailesini örnek alır. Ailenin ortamının iyi olması iyi yetişecek nesillerin hatta iyi bir toplumun ön teminatıdır. Mutlu bir aile de huzur vardır, Sağlık vardır, başarı vardır, barış vardır.
Yetişkin bireyler olduğumuzda da kendi çocuklarımıza ve toplumumuza örnek bir aile olmayı hedef edinmeliyiz. Çünkü toplumdaki bozulma, çürüme ve yozlaşma ilk olarak ailede kendini gösterir. Aile, bireyin duygusal açıdan gelişimine önemli katkı sunar. Ailedeki sevgi ve hoşgörü ortamı, insanın kendini güvende hissetmesine ve sağlıklı bir özgüven geliştirmesine olanak tanır. Ayrıca, ailede yaşanan olumlu ve olumsuz deneyimler, bireyin duygusal zekası ve empati yeteneğini geliştirir. Aile, insanın yaşamında yaşadığı zorluklarda ve mutluluklarda en büyük destekçisi olarak her zaman yanında bulunur. Ailemiz ekonomik ihtiyaçlarımızı karşılayan ve hayatımız için refah seviyesini artıran bir yapıdır. Çocuklarımız ve gençlerimiz, aileleri sayesinde eğitim ve kariyer hedeflerine yönelik destek alır. Ayrıca, aile, yaşlılık döneminde bireyin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir role sahiptir. Sadece bunlar değil sahip olduğumuz kültür ve geleneklerin kuşaktan kuşağa aktarıldığı temel sosyal kurumdur aile. Kişi, ailesi sayesinde kendi kültürüne ait değerleri, gelenekleri ve görenekleri öğrenir ve bu değerleri yaşatarak, kendinden sonraki nesillere aktararak toplumun kültürel zenginliğini korur. 
Ailenin hayatımızdaki önemi, sosyal, duygusal, ekonomik ve kültürel işlevleriyle açıkça görülmektedir. Aile, bireyin gelişimi ve toplumla uyumlu bir şekilde yaşaması için gerekli olan temel değerlerin ve becerilerin kazanılmasına katkıda bulunan vazgeçilmez bir yapıdır. Sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren aileler, toplumun da sağlıklı ve mutlu olmasına önemli ölçüde etki eder. Ayrıca, aile, insanın değerlerini ve inançlarını geliştiren, hayatın anlamını ve amacını keşfetmeye yardımcı olan önemli bir platformdur. İnsanlar, ailelerinde yaşadıkları deneyimler ve ilişkiler sayesinde, yaşamlarına yön veren değerlerini ve inançlarını oluşturur.
Dolayısıyla, aile, insanın yaşamında büyük bir öneme sahiptir ve her birey için vazgeçilmezdir. Ailelerin sağlıklı ve mutlu bir yapıya sahip olması bireylerin ve toplumların da sağlıklı ve mutlu olmasını sağlayacaktır. Bu nedenle, ailenin önemi ve değeri hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir. Ne demişler yansa da köy, mahalle hatta kale, kralların giremeyeceği tek kaledir aile...